Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku" zostało założone we wrześniu 2005 roku przez dr Monikę Suchowierską. Centrum znajduje się w Warszawie i jest prowadzone przez dr Monikę Suchowierską oraz prof. Ewę Marcinowską - Suchowierską. Centrum jest pierwszą w Warszawie prywatną placówką, która oferuje dzieciom z zaburzeniami rozwoju (m.in. z autyzmem) i innymi trudnościami terapię wykorzystującą metody stosowanej analizy zachowania (ABA).

KALENDARZ 2011/2012

Centrum Wczesnej Interwencji. Krok po Kroku. Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone autyzm | o nas | terapia | oferta | szkolenia | kontakt